Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig?

Rechtsgeldigheid overeenkomst
Voordat er wordt gesproken over een rechtsgeldige overeenkomst dient deze overeenkomst aan enkele voorwaarden te voldoen. Een van de belangrijkste eisen is het gegeven dat er een aanbod dient te worden gedaan die voldoende bepaalbaar is en dit aanbod moet tevens zijn aanvaard door de andere partij.
Beide partijen dienen dus de wil te hebben om de overeenkomst aan te gaan en het met de inhoud van deze overeenkomst en voorwaarden eens zijn. De wil moet dan ook zijn verklaard.
Dat een mogelijke overeenkomst alleen mondeling wordt aangegaan maakt dat voor de rechtsgeldigheid niet uit. De regels blijven dan hetzelfde alsof de overeenkomst in schrift was aan te gaan het is alleen erg lastig om te bewijzen dat er een mondelinge overeenkomst was.
Een handtekening is dus niet altijd een vereiste om een overeenkomst bindend te maken voor beide partijen.
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden wanneer een overeenkomst niet rechtsgeldig is. Denk hierbij aan dwaling, bedreiging, misbruik van de omstandigheden of bedrog. Mocht een van deze eerder genoemde zaken aan de hand zijn dan kun je een overeenkomst nietig / ongeldig (laten) verklaren.
Mocht een overeenkomst in strijd zijn met de weg dan hoeft deze niet te worden ontbonden omdat de overeenkomst dan al vanaf het begin ongeldig is.

*LET OP Investormania.nl heeft in bovengenoemde content gebruik gemaakt van enkele affiliate links. Indien jij op één van deze links klikt, zal jij worden doorverwezen naar de website van de aanbieder. Wanneer jij via deze link iets koopt, dan krijgt Investormania.nl daar een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding wordt door het bedrijf aan Investormania.nl betaald en heeft geen enkele gevolgen voor jou. Jij betaalt dus de originele prijs en niets extra’s. Investormania.nl geeft alleen tips en informatie ter kennisgeving en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk. Dit artikel bevat geen financieel advies. Investormania.nl is geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen en beleggingen. Je dient altijd zelf goed onderzoek te doen want investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee, je zou een (groot) deel van jouw inleg kunnen verliezen.